Uncategorized

Corona virus (COVID-19)

DataFiber heeft samen met haar leveranciers een belangrijke rol voor de continuïteit van de dienstverlening. Door een uitbraak zoals met COVID-19 (het Corona virus) hebben wij eens extra gekeken naar de mogelijke effecten. Vanuit DataFiber zelf is er geen voorziene impact is op de werking van onze diensten en kunnen deze volledig ingezet worden. Ook gezien de plannen van diverse klanten om in een situatie als deze op afstand te kunnen werken en bellen even extra aandacht voor deze situatie.

Ook nuchtere Nederlanders denken na over impact COVID-19

Zo is er vanuit Microsoft bijvoorbeeld een uitgebreid programma voor bedrijfscontinuïteit (zie deze pdf over het Microsoft Cloud – Enterprise Business Continuity Management (EBCM) -programma). In dit document staan de effecten in meerdere scenario’s, waaronder een pandemische reactie. Voor onze telefonie oplossingen werken de telefooncentrales in beveiligde datacentra en verwachten we ook geen directe impact. Qua VoIP kunnen medewerkers toestellen mee naar huis nemen en aan sluiten op het internet.

Verder hebben we ook gekeken naar aspecten van onze eigen dienst-verlening. Hierbij constateren wij nog geen veranderingen en houden we adviezen van overheidswege nauwlettend in de gaten. In het algemeen en nu specifiek voor COVID-19 kennen wij drie aandachtsgebieden. Hieronder het overzicht van deze activiteiten die in elke situatie die normale operaties in gevaar brengt. Qua continue dienstverlening zijn dit de volgende:

  • Impact op systemen – heeft het evenement een potentiële impact op onze systemen die worden gebruikt om onze diensten te leveren en te ondersteunen?
  • Impact op locatie – is er een effect op de locaties van waaruit we service verlenen en ondersteuning aanbieden en wat voor actie nemen we hierop?
  • Impact op mensen – zijn we voorbereid op calamiteiten met individuen die verantwoordelijk zijn voor het leveren van service aan onze klanten?

Wij zorgen hierbij natuurlijk voor de veiligheid en het welzijn van de medewerkers. Vooralsnog verwachten wij echter onze dienstverlening gewoon voort te kunnen zetten als het virus zich verder verspreidt. Wij informeren u als de situatie verandert en neem ook gerust contact met ons op als u  vragen heeft (079-7600320)

Denk voor uw eigen werkzaamheden ook aan de bovenstaande aspecten qua systemen, mensen en (werk) locaties. Eventueel hebben wij nog Tip & Tricks als uw organisatie meer op afstand moet gaan werken. Gebruikers van DataFiber Cloud diensten (zoals Office 365 of telefonie) hebben thuis dezelfde functionaliteit als op kantoor.