Uncategorized

Gratis conferentie module

Nu het grootste deel van Nederland verplicht thuis werkt als reactie op de verspreiding van COVID-19, is er – noodgedwongen – vraag ontstaan naar oplossingen die ervoor zorgen dat iedereen toch kan blijven samenwerken. Daarom is besloten om onze D-voIP Conference module tot 31 december 2020 gratis aan te bieden.

Zowel de eenmalige als de maandelijkse kosten van deze module zetten we op €0,00 en kunnen gebruikers zelf activeren in hun portal. Met deze actie willen we ons steentje bijdragen en onze klanten in staat stellen nog beter verbonden en productief te blijven tijdens deze uitdagende periode.

Thuis werken en bellen | Gratis conference module

Wat kan ik ermee?

Met een conference is het mogelijk om met meerdere bellers tegelijk een gesprek te voeren. Elke conference heeft een intern nummer maar kan ook in een routering geplaatst worden. Als een beller in een conference komt wordt er een wachtwoord gevraagd. Deze voert hij in door de cijfers van het wachtwoord in te toetsen en af te sluiten met een hekje (#).

Instellen conference

Instellen conference locatie

Velden

Extensie: Het interne nummer van de conference. Als je dit nummer belt kom je in de conference terecht.

  • Beschrijving: Optionele beschrijving van de conference.
  • Admin wachtwoord: De code die een beller moet intoetsen als hij de conference in wil gaan als admin.
  • Gebruiker wachtwoord: De code die een beller moet intoetsen als hij de conference in wil gaan als gewone gebruiker.

Belplan

In het belplan kan een conference-routeerstap geplaatst worden. Achter een conference-routeerstap kan geen andere routeerstap geplaatst worden, maar ervoor wel, zoals in het voorbeeld hieronder:

Conference opnemen in Belplan

Tips

Gewone gebruikers kunnen niets anders dan zichzelf toevoegen aan de conference. Admin gebruikers hebben extra privileges:

  • Door tijdens een conference-gesprek op de 3 te toetsen kunnen ze de laatst toegevoegde gebruiker uit de conference verwijderen
  • Admin gebruikers zelf kunnen niet door een andere admin uit de conference verwijderd worden.


Als het wenselijk is om derden (extern) naar een conference-gesprek te laten bellen, plaats de conference module dan in een belplan achter een extern telefoonnummer. Communiceer de gebruikers pin bijvoorbeeld via de mail naar de derden die deel mogen nemen.