Cyber Risico

Sinds 1 januari 2016 geldt de nieuwe Meldplicht datalekken. Van ondernemers wordt verwacht dat zij passende maatregelen nemen ter bescherming tegen cyberinbraken die een datalek tot gevolg kunnen hebben. De boete kan oplopen tot € 820.000,- of tot 10% van uw totale jaaromzet.

Internet is ook een risico, dat weten we !

Digitale inbraak komt steeds vaker voor en de gevolgen kunnen desastreus zijn. Voor uw klanten en uw bedrijf. Bent u goed beveiligd? Voer nu de Cyber Risico Scan uit: een snelle, eenvoudige scan van uw website of netwerk, die u direct inzicht geeft in uw beveiligingsniveau. En de Cyber Risico Scan helpt u dit te voorkomen. Vul nu uw gegevens in en binnen 24 uur weet u hoe u ervoor staat.

Wat heeft u eraan?

Uit de scan rolt een rapportcijfer, dat aangeeft wat de status is van uw beveiliging. Het geeft u direct inzicht in uw beveiligingsniveau. Uit onderzoek is gebleken dat meer dan 75% van de websites en (bedrijfs) netwerken onvoldoende is beveiligd. Wij bieden op een begrijpelijke manier inzicht in uw online beveiliging. Met onze professionele scans controleren we periodiek, geautomatiseerd op meer dan 70.000 kwetsbaarheden. De dienstverlening bestaat uit een aantal diensten:

Uit de Cyber Risico Scan rolt een rapportcijfer, dat aangeeft hoe goed uw website of bedrijfsnetwerk is beschermd tegen inbraak en cybercrime. Wij bieden ook uitgebreidere rapportages op basis van de scan. Uw IT-leverancier of webdeveloper kan zo uw website of netwerk nog gerichter beschermen, op basis van actuele informatie.

  • Direct inzicht in de gevonden kwetsbaarheden door de geautomatiseerde rapportage. Op basis van deze informatie en eigen controles kunt u in overleg (met uw ICT leveranier).
  • Conform internationale standaarden (CVSS-score) ontvangt u een rapportcijfer welke geeft aan wat het risico is. Hiermee heeft u een globaal inzicht in de online beveiliging van uw website en/of bedrijfsnetwerk.
  • Automatisch advies over hoe de technische problemen opgelost kunnen worden staat in de gedetailleerde rapportage. Uw ICT-specialist kan hiermee de geconstateerde kwetsbaarheden direct oplossen.
  • Onafhankelijke analyse van een ethisch hacker kan eventueel verder duidelijk maken wat extra kwetsbaarheden zijn, wat de impact is en wat er kan/moet gebeuren om deze te elimineren.

Veel ondernemingen lopen op dit moment veiligheidsrisico’s met hun IT-systemen. CyberStatus biedt een laagdrempelige scan die ondernemers helder inzicht geeft en beter weerbaar maakt tegen cybercriminaliteit.

De Cyber Risico Scan vertelt binnen 24 uur hoe je er voor staat!

Wilt u meer weten? De meest gestelde vragen over CyberStatus hebben we al voor u beantwoord in een FAQ. Voor vragen over de uitkomsten van de Cyber Risico Scan kunt u contact opnemen met Datafiber.