Veilig bedrijventerrein

Smart Business Parc beveiliging anno 2020

Het nieuwe collectieve beveiligen is Smart Business Parc. Hierbij meer informatie voor parkmanagers en besturen van verenigingen die zoekende zijn in het land van “veiligheid” en een alternatief willen voor het digitale “rondje om de kerk”. Proactief cameratoezicht dus, waarbij door middel van ‘profiling’ en big data analyse er direct geanticipeerd kan worden. Met een reductie tot wel 95% van de calamiteiten is dit een zeer effectieve en complete manier van beveiligen .

Het collectieve beveiligen van een bedrijvenpark met video surveillance is achterhaald en voldoet niet meer aan de eisen die ondernemers én de veranderde criminaliteit tegenwoordig stellen. Het “digitale rondje om de kerk” levert weinig op en kost relatief veel. Rapportages geven aan dat er geen bijzonderheden waren, terwijl dat vaak wel zo was.

Maak onzichtbare informatie zichtbaar

Het Smart Business Parc concept werkt met een set van maatregelen die onderling communiceren. Het grootste voordeel is dat incidenten en afwijkend gedrag voorspeld worden door algoritmes die zijn gebouwd in de software. Die gegevens worden geanalyseerd en voortdurend aangepast. Het zeer geavanceerde systeem staat in contact met landelijke databases.

Dat betekent dat met enkele camera’s kan worden volstaan en dat scheelt in de kosten. De verhoogde veiligheid zit in de voorspellende profielen die zijn gemaakt en dat werkt zeer preventief. Daarbij komt nog een voordeel: beelden van deze camera’s zijn altijd bruikbaar, ook als het donker is. Dat vergroot de pakkans en ‘heterdaadkracht’ van de politie en het helpt de politie in het proces van opsporing.

Vier onderdelen terreinbeveiliging

1 – SmartCam

Dit zijn de slimme camera’s op de toegangswegen, ook wel poortwachters genoemd. Deze slimme camera’s registeren het kenteken van het voertuig, video opname en een hoge resolutie foto in 20 Megapixel. Alle informatie uit de slimme camera’s wordt ‘encrypted’ en is beveiligd vanaf de slimme camera tot aan de opslag in een beveiligd datacenter binnen Nederland. Dit geautomatiseerde cameratoezicht werkt volgens de eis van de Autoriteit Persoonsgegevens, beveiligd tegen datalekken.

2 – SmartApp

Deze app is voor de ondernemers van het park, die hun ogen en oren gebruiken om mogelijk verdachte situaties en/of andere incidenten als ‘wild’ parkeren, defecte straatverlichting, etc. te melden. De app is makkelijk te gebruiken en bepaalt ook direct de locatie. Foto’s die gemaakt worden van situaties of incidenten komen onmiddellijk bij de parkmanager terecht. Uiteraard zijn er twee niveaus aangebracht, meldingen met een spoed karakter zoals een verdacht persoon of voertuig, gaan direct naar de meldkamer en overige meldingen naar de parkmanager. Ook heeft de app de “kenteken” functie waarbij als de ondernemer een verdacht kenteken invoert, dit direct verbonden is met de database waarin kentekens staan van verdachte voertuigen.

3 – SmartGuard

De SmartGuard bestaat uit het detecteren van ongewenste bezoekers op het buitenterrein van de ondernemer, met als voordeel dat direct bekend is bij welke ondernemer in het park het alarm afgaat. Dit in combinatie met een melding van de slimme camera’s is genoeg voor de meldkamer om direct de politie te waarschuwen. Hiermee wordt het proces van opvolging significant verkort, wat de heterdaad-kracht en pakkans van de politie vergroot.

4 – SmartRelais

De SmartRelais bestaat uit het koppelen van systemen, zoals het brand- en/of inbraaksysteem. Als SmartGuard niet mogelijk is, kan met de SmartRelais toch het bestaande inbraaksysteem worden geïntegreerd binnen de schillen van het Smart Business Parc beveiligingsconcept. Het voordeel is dat direct bekend is bij welke ondernemer in het park het alarm afgaat. Dit in combinatie met een melding van de slimme camera’s is genoeg voor de meldkamer om direct de politie te waarschuwen. Hiermee wordt het proces van opvolging significant verkort, wat de heterdaad-kracht en pak-kans van de politie vergroot.

Iedere schil dient een eigen doel, en de combinatie van de schillen biedt uiteraard meerwaarde. De ondernemer betaalt immers al voor Parkmanagement waar de gebiedsbeveiliger de mobiele surveillance voor verricht. Hierdoor kan met kiezen dat een extra jaarlijks abonnement voor alarm opvolging niet meer nodig is of dat een collectief voordeel is voor een jaarlijkse abonnement. De ondernemer betaalt per keer dat hij zelf de mobiele surveillant van de gebiedsbeveiliger opdracht geeft om naar het pand te gaan en dat scheelt weer in de kosten. Uiteraard komt de alarmmelding altijd binnen.

Smart Business Parc is het nieuwe collectieve beveiligen als een alternatief voor het (digitale) ‘rondje om de kerk’. Smart Business Parc maakt onzichtbare informatie zichtbaar waardoor men naast registeren ook tijdig kan acteren!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.