In Haelen wordt bij Windmolen op totaal ca. 5 hectare wordt gestreefd naar een functioneel bedrijventerrein. Hierbij met aandacht voor kwaliteit, zorgvuldig ingepast in het landschap met een bebouwing die recht doet aan de positionering van het bedrijventerrein. Het vernieuwde terrein vormt de entree naar het bestaande bedrijven-terrein Windmolenbos.

In het plangebied is een interne ontsluitingsweg (Windmolenbosweg), waarlangs alle benodigde infrastructuur is aan gelegd. Ook qua internet infrastructuur wil OnFiber met het bestaande glasvezel netwerk op Windmolenbos naar een hoger plan brengen. Daarom gaan we in overleg met de bestaande ondernemers die al glasvezel afnemen meer betekenen voor het collectieve belang.


(* Standaard kosten van een na-aansluiting bedragen eenmalig €1.750, maar tot 31/01/2019 wordt u gratis aangesloten !)