Nieuw Vennep veiliger

Voorzitters van de Bedrijvenparken Nieuw-Vennep tekenden op 1 mei een convenant onder toeziend oog van Burgemeester Onno Hoes.

Vanuit de OVHZ (Ondernemersvereniging Haarlemmermeer Zuid) ontstond twee jaar geleden het idee om meer samen te werken aan veiligheid op de verschillende bedrijvenparken. Nieuw-Vennep Zuid, Pionier en Spoorzicht liggen vlakbij elkaar en huisvesten ruim 500 bedrijven. Het zijn zeer gewilde locaties met Schiphol naast de deur en uitvalswegen naar alle grote steden in de Randstad. Om meer efficiency en kostenreductie te realiseren, slaan de bedrijvenparken de handen ineen in de “Stichting Veilige Bedrijvenparken Haarlemmermeer”. Gedacht wordt aan schaalwinst op inzet van gebiedsbeveiliging en een gezamenlijk KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen).

Burgemeester Onno Hoes steunt dit initiatief en benadrukt dat samenwerking en informatie delen van groot belang is in deze regio. Activiteiten op het gebied van (georganiseerde) criminaliteit, overlast en vandalisme op de betrokken bedrijvenparken vragen de gezamenlijke aandacht. 

Het is van cruciaal belang dat er eenduidige afspraken zijn met politie en gemeente over de monitoring van de actuele cijfers en de daarmee verband houdende beleidsopvolging van ontwikkelingen op het gebied van criminaliteitspreventie en handhaving op de betrokken bedrijvenparken. Beter overleg en aandacht voor afstemming van de aanpak van criminaliteit, overlast en vandalisme kan zodoende effectiever en efficiënter worden georganiseerd. Het is zeker niet ondenkbaar dat andere bedrijvenparken in de toekomst aanhaken bij de Stichting VBH. De basis is gelegd.