Smart Business Parc

Ook de BIZ op Spoorzicht in Nieuw Vennep kiest voor het nieuwe beveiligen als antwoord op het digitale rondje om de kerk met smart business parc. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is de combinatie gezamenlijk innoveren van Publiek en Privaat voor meer veiligheid en welvaart. Smart business parc is een relatief nieuw nationaal initiatief om de algemene veiligheid te verhogen door data te verzamelen en te analyseren. Bedrijventerreinen kunnen daarbij aansluiten om informatie te delen en de werkomgeving veiliger te maken.

BIZ op Spoorzicht heeft een duidelijk plan en draagvlak onder de ondernemers in het gebied. In dit plan ligt de nadruk op het verder versterken van de veiligheid, en worden ook lijnen uitgezet voor het verduurzamen van groen en het stimuleren van recycling. Door de positieve inzet en steun van ondernemers is er de gelegenheid om het smart business parc concept te introduceren. Door het verbinden van publieke en private krachten wordt informatie gedeeld en het gebied een stuk veiliger.

Hierbij kiest met dus voor het alternatief van het digitale rondje om de kerk met Onder toezicht van iCOPP (Intelligent Common Operational Picture Platform) is het initiatief SMART Business Parc ontstaan. iCOPP is een consortium van The Hague Security Delta i.s.m. de Nationale Politie, de Politie Academy en het bedrijfsleven verenigd als “ICOPP partners”.

HOE IS DIT IDEE ONTSTAAN?

Nederland is een aantrekkelijk land om in te wonen, te werken en te investeren. Veiligheid schept daarbij de voorwaarde voor maatschappelijke stabiliteit en economische ontwikkeling. Onze wereld verandert erg snel. Er komen steeds meer data beschikbaar via sensors, camera’s, bodycams, smartphones en the internet of things. En het immense gebruik van internet en social media zorgt ervoor dat heel veel informatie wordt gedeeld. Dat creëert natuurlijk ook veel mogelijkheden om onze maatschappij veiliger te maken. Echter kunnen deze data alleen maar waardevol worden als we het verzamelen, analyseren en interpreteren.
De overheid heeft daarom het initiatief genomen met de nationale innovatieagenda voor veiligheid om de 4 o’s te verbinden: Overheid, Onderzoek, Opleiden en Ondernemen. Dit document is een bron van inspiratie voor iedereen die zich wil verbinden aan innovatie en economische ontwikkeling. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat Nederland in Europa op het terrein van innovatieve veiligheidsoplossingen een speler van formaat blijft en voldoet aan de richtlijnen van de Europese commissie.
(Otto Vroegop van Smart Business Parc tijdens Amsterdam Security)