Cyber Risico Scan

Digitale inbraak komt steeds vaker voor en de gevolgen kunnen desastreus zijn. Voor uw klanten en uw bedrijf. Bent u goed beveiligd? Voer nu de Cyber Risico Scan uit: een snelle, eenvoudige scan van uw website of netwerk, die u direct inzicht geeft in uw beveiligingsniveau. En binnen 24 uur weet u hoe uw internet verbinding ervoor staat.

Uit de scan rolt een rapportcijfer, dat aangeeft wat de status is van uw beveiliging. Het geeft u direct inzicht in uw beveiligingsniveau. Uit onderzoek is gebleken dat meer dan 75% van de websites en bedrijfsnetwerken onvoldoende is beveiligd.

Waarom CyberStatus?

Wij bieden inzicht in uw online beveiliging. Met onze professionele scans controleren we periodiek, geautomatiseerd op meer dan 70.000 kwetsbaarheden. De dienstverlening bestaat uit een aantal diensten:

Dit rapportcijfer geeft aan wat het risico is conform internationale standaarden (CVSS-score). Hiermee heeft u een globaal inzicht in de online beveiliging van uw website en/of bedrijfsnetwerk.
Met deze rapportage krijgt u – naast de Cyber Risico Indicatie – inzicht in de gevonden kwetsbaarheden. Op basis van deze informatie en eventuele eigen controles kan uw IT-leverancier bepalen wat er moet gebeuren om het online beveiligingsniveau te verbeteren.
Met deze gedetailleerde rapportage krijgt u inzicht in de technische problemen en wordt informatie verstrekt hoe deze opgelost kunnen worden. Uw IT-specialist kan hiermee de geconstateerde kwetsbaarheden direct oplossen.
Een onafhankelijke analyse van een ethisch hacker, die duidelijk maakt wat de kwetsbaarheden zijn, wat de impact is en wat er kan/moet gebeuren om deze te elimineren.

In veilige handen

De Cyber Risico Scan wordt online aangeboden omdat het snel, gemakkelijk en laagdrempelig werkt. Bovendien hoeft u geen updates te draaien: ons systeem is altijd up to date met de laatste bedreigingen. MKB-Nederland heeft met deze online dienst al een Europese prijs gewonnen voor veilig zakelijk internet.

Meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de nieuwe Meldplicht datalekken. Van ondernemers wordt verwacht dat zij passende maatregelen nemen ter bescherming tegen cyberinbraken die een datalek tot gevolg kunnen hebben. U kunt zelfs bestuurlijk aansprakelijk worden gesteld als u dit nalaat. De boete kan oplopen tot € 820.000,- of tot 10% van uw totale jaaromzet. De Cyber Risico Scan helpt u dit te voorkomen.

Periodiek inzicht, 100% automatisch

Elke maand worden wereldwijd zo’n 500 nieuwe kwetsbaarheden gevonden in hard- en software. Daarom wordt de Cyber Risico Scan automatisch twee of vier keer per jaar uitgevoerd. Eén keer aanmelden is voldoende.

Begrijpelijke resultaten

Uit de Cyber Risico Scan rolt een rapportcijfer, dat aangeeft hoe goed uw website of bedrijfsnetwerk is beschermd tegen inbraak en cybercrime. Wij bieden ook uitgebreidere rapportages op basis van de scan. Uw IT-leverancier of webdeveloper kan zo uw website of netwerk nog gerichter beschermen, op basis van actuele informatie.

Samen sterker

Wij adviseren u om uw IT-leverancier of webdeveloper in te lichten dat u gebruik gaat maken de Cyber Risico Scan. De scan is ontwikkeld om samen een hoger beveiliggingsniveau te realiseren. Wij weten alles van cyber crime, uw IT-leverancier weet dit te vertalen in passende systeemaanpassingen. Zo staan we samen sterker.

Waarom deze dienst?

Veel ondernemingen lopen op dit moment veiligheidsrisico’s met hun IT-systemen. CyberStatus biedt een laagdrempelige scan die ondernemers helder inzicht geeft en beter weerbaar maakt tegen cybercriminaliteit.

Vragen

Wilt u meer weten? De meest gestelde vragen over CyberStatus hebben we al voor u beantwoord in een FAQ. Voor vragen over de uitkomsten van de Cyber Risico Scan kunt u contact opnemen met OnFiber BV.