OPEN BRIEF AAN DE GEMEENTE WIJCHEN

Ter voorbereiding van de collegeprogramma’s hebben de besturen van de Bedrijvenverenigingen Bijsterhuizen en Wijchen Oost gezamenlijk een open brief gestuurd aan de onderhandelaars van de gemeente Wijchen. In deze brief wordt aangegeven welke speerpunten naar onze mening voorrang verdienen bij de invulling van het collegeprogramma.

In de brief wordt vooral ingehaakt op de problematiek van veiligheid, energie-neutraal werken en verdergaande digitalisering. Vanuit dit laatste aspect zien wij ook dat we als OnFiber een bijdrage kunnen leveren op basis van het ‘open netwerk’ op de terreinen in samenwerking met parkmanagement.