Straalzender

Bij internet via straalzenders is een radioverbinding tussen twee zendlocaties waartussen data wordt verstuurd. De zendmasten staan meestal op een pand of in een mast voor optimale communicatie. We spreken over een ‘Line Of Sight’ tussen de twee locaties als er geen belemmeringen zijn tussen de twee locaties. En met dit type verbindingen is het mogelijk om afstanden van meerdere kilometers te overbruggen.

Op een centrale locatie wordt een aansluiting op het vaste data netwerk gemaakt en vandaar uit verbonden naar de klantlocatie(s). Sommige locaties zijn te kostbaar om te ontsluiten met een glasvezel kabel en soms is er sneller actie nodig. OnFiber helpt u graag met de beste oplossing voor uw dataverbinding is. Hieronder staan een aantal zaken die goed zijn om te weten over straalzenders/straalverbindingen:

het aanbod van internet via straalzenders is soms de voorbereiding op glasvezel internet

FEITEN OP EEN RIJ

  • Straalverbinding meestal bij hoge kosten of lange levertijd
  • De beschikbaarheid van een straalverbinding is goed
  • Straalverbindingen zijn snel te leveren bij geschiktheid
  • Een straalverbinding is altijd ‘point-to-point’
  • Met een straalzender is internet overal in Nederland mogelijk
  • Tot 5 meter op het dak van een pand is geen ‘vergunning’ nodig
  • Wij bieden straalverbindingen tot snelheden van 500Mbps
  • Ideaal voor afgelegen locaties, campings, haven of boerderijen